Г. С. Прыгодзіч. Дыдактычны матэрыял да ўрокаў навучання грамаце. Дадаткі 1, 16–22