Н. У. Мурашка. Узбагачэнне слоўнікавага запасу навучэнцаў I класа на ўроках беларускай мовы Урок 4. Мультымедыйная прэзентацыя