Н. У. Мурашка. Узбагачэнне слоўнікавага запасу навучэнцаў I класа на ўроках беларускай мовы Урок 3. Мультымедыйная прэзентацыя